Społeczności Projekty.CH
Agencja.Media
Kamcia.pl
Kucharex.pl
Najlepsi Pracownicy
Miejsce na Twoją reklamę

Dotychczas odwiedziło nas: 171719 użytkowników.

W tym miesiącu odwiedziło nas: 124972 użytkowników.


Regulamin I konkursu portalu Praca.LGBT, pt.: „20 x BON 19.90 zł” z dn. 5.09.2020

Niniejszy dokument prawny, zwany Regulaminem objaśnia zasady uczestnictwa w internetowym konkursie (dalej jako “Konkurs”) na terenie Polski (dalej jako “Terytorium”) odbywającym się na następujących stronach internetowych:
a.) portal.lgbt
b.) facebook.com
c.) linkedin.com
d.) Oraz innych dowolnie wybranych przez organizatora konkursu, jeśli stwierdzi, że jest taka potrzeba.

Konkurs jest organizowany przez portal Praca.LGBT (dalej jako “Portal”).

Konkurs rozpoczyna się 5 września 2020 r. o godz.: 12:00 czasu środkowoeuropejskiego (dalej jako “Rozpoczęcie Konkursu”) i zakończy się 13 września 2020 r. o godz.: 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego (dalej jako “Zakończenie Konkursu”) lub wcześniej, gdy uzbiera się 20 pierwszych zgłoszeń w konkursie.
a.) W razie sytuacji, w której podczas zakończenia konkursu nie uzbiera się 20 zgłoszeń, Portal zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu.

Uczestnicy Konkursu muszą mieć ukończone 18 lat i przebywać na Terytorium.

Pracownicy portalu Praca.LGBT jak i ich małżonkowie, dziadkowie, rodzice, dzieci i wnuki, zarówno pochodzące z małżeństw jak i byłych małżeństw czy adopcji nie mogą brać udziału w Konkursie.

Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień opisanych w niniejszym Regulaminie.

Podczas trwania Konkursu, uczestnicy muszą wykonać następujące czynności:

– zarejestrować się na portalu praca.lgbt

– zgłosić swój udział w konkursie na adres e-mail: pomoc@praca.lgbt,
w zgłoszeniu podając nazwe swojego użytkownika zarejestrowanego na portalu praca.lgbt, nazwę oraz NIP swojej firmy / działalności / spółki
– oraz napisać, jaką ofertę pracy zamieszczą w serwisie (kategoria, nazwa stanowiska) za przyznany w konkursie bon.

8. Wygrywa pierwsze 20 osób, które zgłosi się na mejla i jednocześnie spełni wymagania konkursowe.

9. Nagrodami jest 20 bonów o wartości 19.90 zł na wykorzystanie w portalu Praca.LGBT.

a.) Na jednego uczestnika przypada jedna nagroda w postaci jednego bonu o wartości 19.90 zł.

10. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent w pieniądzach lub inne nagrody.

11. W przypadku zwycięstwa, Uczestnik zostanie poinformowany o tym mejlowo w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu.

12. Zwycięzca otrzyma mejlem BON w postaci kodu na realizację 1 ogłoszenia ofert pracy w portalu na czas trwania 45 dni.

13. W przypadku wybrania innego pakietu, niż 45 dni (poniżej kwoty wygranego bonu), organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika oraz jego ogłoszenia/ogłoszeń oraz usunięcia / zablokowania go na portalu.

14. W przypadku odkrycia, że Zwycięzca jest osobą niespełniającą warunków opisanych w niniejszym Regulaminie, Zwycięzca nie otrzyma nagrody. W przypadku zatajenia faktu niespełniania warunków udziału w Konkursie, po otrzymaniu nagrody, Zwycięzca będzie zobowiązany zwrócić nagrodę i ponieść wszelkie koszty związane z takim zwrotem.

15. Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia / nie wzięcia pod uwagę Uczestnika w udziale w Konkursie w przypadku wątpliwości co do prawdziwości jego profilu, danych, lub w przypadku jakichkolwiek naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu czy praw osób trzecich.

16. Portal nie jest odpowiedzialny za działania osób trzecich, a także za jakiekolwiek koszty, szkody, opóźnienia, straty, wydatki lub niedogodności jakie mogą powstać w wyniku udziału w Konkursie.

17. Portal zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania Konkursu lub zmiany jego postanowień.

18. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Portal poinformuje o tym fakcie pisemnie wszystkich Uczestników Konkursu poprzez zamieszczenie stosownych informacji w postach konkursowych.

19. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie prawo na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jakiekolwiek spory dotyczące interpretacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy w Polsce.