Społeczności Projekty.CH
Agencja.Media
Kamcia.pl
Kucharex.pl
Najlepsi Pracownicy
Miejsce na Twoją reklamę

Dotychczas odwiedziło nas: 171699 użytkowników.

W tym miesiącu odwiedziło nas: 124952 użytkowników.


Reklamacje

  1. REKLAMACJE (i postępowanie reklamacyjne)
  1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny pracodawca lub osoba korzystająca z serwisu – winna w pierwszej kolejności skontaktować się z administratorem portalu na adres mejlowy: pomoc@praca.lgbt podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
  2. Administrator portalu dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego pracodawca lub osoba korzystająca z serwisu ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez portal Praca.LGBT usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu.
  3. Reklamację można złożyć wysyłając maila na adres: pomoc@praca.lgbt.
  4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres email danego użytkownika / osoby korzystającej z serwisu; jeśli jest to pracodawca – to również przypisany do konta, numer ID ogłoszenia lub jego adres URL, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika firmowego / osoby korzystającej z serwisu – związane ze składaną reklamacją. W temacie należy wpisać słowo „reklamacja”.
  5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, administrator portalu zwróci się do takiej osoby o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez administratora portalu, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
  6. Administrator portalu rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej, o której mowa w punkcie powyższym regulaminu. Odpowiedź administratora portalu w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną (e-mail).